Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Konecki Paweł

Paweł Leopold Konecki

ur. w 1964 roku w m. Czeladź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Pan Paweł Leopold Konecki prowadził działalność antykomunistyczną w latach 1982-1988. 
Utrzymywał bliskie kontakty z członkami nielegalnej organizacji „ Młodzieżowy Ruch Oporu” na terenie Katowic, a w trakcie  studiów na Uniwersytecie Śląskim związany był ze środowiskiem Konfederacji Polski Niepodległej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w składaniu kwiatów pod Kopalnią Węgla Kamiennego „Wujek” w Katowicach, a w 1982 r. służba bezpieczeństwa dokonała pierwszego przeszukania jego mieszkania. W 1986 r. przewodził manifestacji pod Kopalnią Węgla Kamiennego „Wujek”  zorganizowanej przez katowicki KPN niosąc transparent z napisem: „Pamięć pomordowanych czcimy”. 
Był wielokrotnie zatrzymywany, m.in. w dniu 23.03.1988 r. za udział w nielegalnej manifestacji przed rektoratem Uniwersytetu Śląskiego oraz w dniu 11.05.1988 r. na terenie Uniwersytetu Śląskiego. Jednocześnie zajmował się kolportażem ulotek wśród załóg strajkujących kopalń nawołujących do kontynuacji strajków. 
W dniu 24 sierpnia 1988 r. w trakcie przenoszenia nielegalnego wydawnictwa „Opinia Krakowska” sygnowanego przez KPN został zatrzymany i przewieziony na przesłuchanie do WUSW Katowice. Następnego dnia został doprowadzony do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Katowice, które w trybie przyspieszonym ukarało w/w karą grzywny  w wysokości 50 tys. zł oraz karami dodatkowymi tj. wpłatą 30 tys. zł na rzecz PCK, zawiadomieniem rektora Uniwersytetu Śląskiego i obciążeniem kosztami postępowania.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej