Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krełowski Jacek

Jacek Krełowski

ur. w 1946 roku w m. Kalisz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Jacek Krełowski w latach 1982-1989 r. należał do podziemnych struktur  NSZZ „Solidarność” w Toruniu i zajmował się kolportażem wydawnictw drugiego obiegu. W okresie stanu wojennego ukrywał w swoim mieszkaniu byłych działaczy „Solidarności”, poszukiwanych przez Służbę Bezpieczeństwa w Toruniu. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • W. Polak, „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003