Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Ferczyk Zbigniew

Zbigniew Ferczyk

ur. w 1925 roku w m. Nowa Wilejka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 357/2015
Biogram
Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Współorganizował i był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Dyrekcji Inwestycji Huty im. Lenina w Krakowie. Następnie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Wydziałowej. Po ogłoszeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku w hucie. W latach 80. był jednym z głównych animatorów Duszpasterstwa Hutników przy kościele na osiedlu Szklane Domy w Krakowie-Nowej Hucie. Był organizatorem i uczestnikiem szeregu mszy oraz innych uroczystości, a także demonstracji. W latach 1985-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN