Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Klimkowski Lech

Lech Klimkowski

ur. w 1951 roku w m. Nowy Dwór Gdański
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
W latach 1982-1989 prowadził aktywną działalność w niezależnym ruchu wydawniczym. Drukował wraz z innymi drukarzami (Bernardem Nowakiem, Januszem Rucińskim i Andrzejem Woytowiczem), w podziemnej drukarni działającej w domu prywatnym przy ul. Nowogródzkiej 27 w Lublinie „Informator <<Solidarność>> Region Środkowo-Wschodni”. Oprócz druku „Informatora” i „Biuletynu Informacyjnego FSC”, redagowanego przez Bernarda Nowaka, drukowano tam również książki, zarówno dla „Biblioteki Informatora” wydawnictwa podziemnego założonego w1983 r. w Lublinie, jak i innych niezależnych wydawnictw lubelskich. Praca, z wykorzystaniem maszyn offsetowych, odbywała się często w nocy, przez pięć lub sześć dni w tygodniu. Poza działalnością drukarską Lech Klimkowski zajmował się także rozpowszechnianiem wydawnictw drugoobiegowych na terenie Lublina oraz pozyskiwaniem materiałów drukarskich papieru, matryc białkowych i farby drukarskiej.
Biogram opracowano na podstawie:
 • oświadczeń świadków
 • publikacji:
  • Encyklopedia Solidarności hasła rzeczowe: „Informator <<Solidarność>> Region Środkowo-Wschodni”
  • Encyklopedia Solidarności biogram Janusza Andrzeja Rucińskiego
  • Encyklopedia Solidarności biogram Bernarda Nowaka
  • NSZZ Solidarność 1980-1989 t.5 Polska Środkowo-Wschodnia, Wydawnictwo IPN pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
  • Lublin – drogi do wolności. Siła wolnego słowa t.1, Scriptores nr 36, Lublin 2009
  • Ewa Kuszyk-Peciak, Niezależny ruch wydawniczy w Lublinie w latach 1983-1989. Praca magisterska napisana na UMCS, dostępna w Bibliotece Multimedialnej Teatru NN