Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Tadeusz Zygmunt Trela

ur. w 1931 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 106/2017
Biogram
W latach 80. Pracował w Zakładzie Energetycznym Warszawa-Teren, był jedną z osób tworzących struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” na terenie tego zakładu. Po wprowadzeniu stanu wojennego został przewodniczącym nielegalnego Tymczasowego Komitetu „Solidarności”, a następnie jego skarbnikiem. Do 1989 r. brał aktywny udział w akcjach protestacyjnych i demonstracjach, zbierał składki pieniężne na rzecz Związku, kolportowała podziemną prasę i ulotki. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków