Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Wojciech Kozimor
ur. w 1960 roku w m. Rzeszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015

Biogram

Wojciech Kozimor w trakcie studiów na Wydziale Nawigacji Wyższej Szkoły Morskiej (WSM) w Gdyni był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów oraz redaktorem technicznym pisma związkowego „Latarnia” wydawanego przy WSM w Gdyni. Brał aktywny udział w akcji strajkowej jaka miała miejsce 15.12.1981 r, a także w zajściach ulicznych w dniach 16 -17.12.1981 r. za co został ukarany karą grzywny przez Kolegium ds. Wykroczeń . W dniu 24.02.1982 r. został zatrzymany przez patrol wojskowo-milicyjny na dworcu PKP Gdynia Główna Osobowa i poddany przeszukaniu, w wyniku którego odnaleziono nielegalne ulotki i wydawnictwa. Postanowieniem Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni został osadzony w areszcie śledczym w Gdańsku a następnie skazany wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni na 3 lata pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 1 roku. Orzeczoną karę odbywał w ZK w Potulicach od dnia 24.04.1982 r. Na mocy wyroku Sądu Najwyższego w Warszawie z dnia 19.08.1982 r. został uniewinniony od zarzucanego mu czynu  i zwolniony z ZK Potulice w dniu 23.08.1982 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN