Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Trelka Tadeusz

Tadeusz Trelka

ur. w 1946 roku w m. Tuczempy
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2012
Biogram
Był współzałożycielem i członkiem NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Tuczempach. Prowadził aktywną działalność zmierzającą do dezorganizacji działalności lokalnego aparatu władzy. Był członkiem Zarządów Gminnego i Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników „Solidarność” Wiejska w Jarosławiu. Na przełomie lat 1980/1981 był współorganizatorem i uczestnikiem strajków ustrzycko- rzeszowskich, a także delegatem na Ogólnopolski Zjazd Zjednoczeniowy organizacji związkowych Rolników Indywidualnych w marcu 1981 r. w Poznaniu. W dniach od 13 grudnia 1981 r. do 16 marca 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach. Po zwolnieniu z internowania nadal angażował się w prowadzenie nielegalnej działalności w ramach podziemnych struktur NSZZ RI „Solidarność”. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN