Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Piec Ludwik

Ludwik Józef Piec

ur. w 1953 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Pan Ludwik Piec był aktywnym działaczem NSZZ „Solidarność” w ramach zaprzysiężonej grupy, zrzeszonej w KWK „Andaluzja” w Piekarach Śląskich w okresie od grudnia 1984 r. do września 1986 r. Aktywnie uczestniczył w spotkaniach grupy, której celem było m. in. kolportowanie materiałów o treści antysocjalistycznej oraz nielegalnych biuletynów pod nazwą „Tygodnik”, w którym zamierzano krytykować kierownictwo partyjno-służbowe kopalni i władze administracyjno-polityczne województwa katowickiego. Innym ważnym zagadnieniem poruszanym przez grupę było udzielanie pomocy finansowej członkom zdelegalizowanej NSZZ „Solidarność”. 
Pan Ludwik Piec jest również współzałożycielem środowiskowego Koła PTTK, działającego przy parafii NMP w Piekarach Śląskich. Jako osoba pełniąca funkcję wiceprzewodniczącego, organizował wyjazdy do Warszawy na tzw. msze za Ojczyznę. Pan Ludwik Piec założył także „Bractwo Oblatów” pw. Brygidy przy wspomnianej wcześniej parafii w Piekarach Śląskich.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej