Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łącki Leonard

Leonard Łącki

ur. w 1938 roku w m. Siemiechów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 340/2012
Biogram
Był członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową w ramach podziemnej Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej, zajmując się w szczególności wydawaniem podziemnego pisma „Tarnina”. W związku z prowadzoną działalnością 26 sierpnia 1983 r. został zatrzymany, a następnie tymczasowo aresztowany. Ze względu na trudną sytuację życiową 15 września 1983 r. został zwolniony z aresztu i poddany dozorowi milicyjnemu. Ponowne zatrzymanie nastąpiło w lutym 1984 r. w trakcie spotkania działaczy podziemnej „Solidarności” w Koszycach Małych. Został osadzony w Areszcie Śledczym w Tarnowie, a następnie w Rzeszowie-Załężu, skąd został zwolniony 25 lipca 1984 r. Sprawa została umorzona na mocy przepisów o amnestii. Brał udział w składaniu wieńca z symbolami związkowymi na Grobie Nieznanego Żołnierza w Tarnowie w dniach 11 listopada 1984 r. i 11 listopada 1986 r., za co był karany grzywnami przez Kolegium ds. Wykroczeń. Został także ukarany grzywną w 1987 r. za rozpowszechnianie druków bezdebitowych. Do 26 stycznia 1990 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej