Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Rutkowski

ur. w 1966 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 421/2015
Biogram
Był członkiem organizacji „Wolny Licealista” i nosił pseudonimy „Krzysztof” oraz „Maciej”. W latach 1983-1984 r. brał udział w drukowaniu nielegalnych wydawnictw zarówno w swoim mieszkaniu jak i mieszkaniach innych osób. Po aresztowaniu przywódcy organizacji przejął jego zadania i kontakty. Zajmował się również kolportażem nielegalnych wydawnictw. W związku ze swą działalnością został zatrzymany 17.04.1984 r. przez Wydział Śledczy WUSW w Poznaniu, a następnie tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratora Wojewódzkiego w Poznaniu z dnia 18.04.1984 r. i przekazany do Aresztu Śledczego w Poznaniu. Tego samego dnia przedstawiono mu zarzut uczestniczenia w działalności nielegalnej organizacji młodzieżowej „Konfederacja Młodej Polski – Pokolenie Walczące – Rokosz”, oraz brania udziału w sporządzaniu w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw m.in. „Pokolenie Walczące”. Został zwolniony z aresztu 3.07.1984 r. Śledztwo przeciwko niemu zostało umorzone 11.10.1984 r. przez Prokuratora Wojewódzkiego w Poznaniu na podstawie ustawy z 21.07.1984 r. o amnestii. Po zwolnieniu z aresztu nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Gromadził nielegalne wydawnictwa w celu stworzenia biblioteki wydawnictw niezależnych, kolportował je również w zamkniętym kręgu osób zaufanych. 12.10.1985 r. został zatrzymany na 48 godzin w związku z rozrzucaniem ulotek nawołujących do bojkotu wyborów. W 1986 r. podjął próbę stworzenia organizacji „Narodowiec”, która zamierzała wydawać pismo pod tym samym tytułem. Z powodu swej działalności był inwigilowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Chemik”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN