Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Artur Jan Szczęsny

ur. w 1964 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 171/2018
Biogram
Artur Jan Szczęsny w latach 1981-1989 aktywnie działał w niezależnym ruchu młodzieżowym w Białymstoku.
Był współzałożycielem powstałego w 1981 roku Samorządnego Zrzeszenia Uczniowskiego w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku i wszedł w skład jego zarządu. SZU miało na bieżąco interweniować w przypadku stwierdzenia łamania praw ucznia. W lutym 1982 roku razem z kilkoma kolegami założył Młodzieżowy Komitet Obrony Społecznej MłoKOS zrzeszający uczniów białostockich szkół średnich, którego celem była m. in. zakonspirowana działalność, przekazywanie wydawnictw, informacji o represjach, pomoc dla represjonowanych, wydawanie niezależnych pism. Po rozwiązaniu MłoKOS-u, w 1986 roku stanął na czele Ruchu Solidarności Młodych organizującego działalność antykomunistyczną w środowisku studenckim. Był jednym z redaktorów pisma literackiego „Kartki” wydawanego przez Koło Naukowe Polonistów z Filii UW w Białymstoku. Prowadził koło samokształceniowe RSM w Łapach.
W latach 1982 – 1989 redagował i drukował „Nasz Głos”, pismo wydawane od marca 1982 roku do 1989 roku przez Młodzieżowy Komitet Obrony Społecznej MłoKOS, a następnie Ruch Solidarności Młodych. W 1982 roku przez siedem pierwszych numerów był redaktorem naczelnym „Naszego Głosu”, potem zajmował się jego redakcją oraz kolportażem. Współpracował z Niezależnym Wydawnictwem Kresy i Społeczną Inicjatywą Wydawniczą. W 1984 roku w jego mieszkaniu drukowano m in. cegiełki na działalność antykomunistyczną, nielegalne ulotki, znaczki do przypinania z czarnym napisem „Solidarność”. W 1988 roku powstało tam centrum kolportażu prasy niezależnej dla zakładów pracy, które działało do maja 1989 r.
Był jednym z organizatorów wiecu protestacyjnego w budynku Wydziału Humanistycznego Filii UW w Białymstoku, który odbył się 2 listopada 1984 r. w dniu przewiezienia zwłok ks. Jerzego Popiełuszki z Białegostoku do Warszawy. Podczas wiecu zbierano podpisy przeciwko rozwiązywaniu problemów politycznych w barbarzyński sposób. Razem z kolegami z MłoKOS-a zawiózł list protestacyjny do kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie oraz wziął udział w pogrzebie ks. Jerzego Popiełuszki.
W 1988 roku działał w Międzyśrodowiskowym Dyskusyjnym Klubie Młodej „Solidarności”, który powstał 21 grudnia 1988 r. na Filii UW w Białymstoku a którego celem była obrona i rozszerzanie praw obywatelskich, rozwijanie kultury politycznej i kształtowanie obywatelskich otwartych spotkań dyskusyjnych. Współpracował także z „Tygodnikiem Białostockim” - pismem członków i sympatyków Solidarności”, które zaczęło się ukazywać w Białymstoku w listopadzie 1989 roku.
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
 • publikacji:
  • B. Bujwicki, Mój rok 1980, Białystok 2013.
  • M. Kietliński, Białostocki drugi obieg wydawniczy 1980 – 1989, Białystok 2017.
  • M. Kietliński, Ćwierć wieku podlaskiej „Solidarności” NSZZ „Solidarność” Region Białystok 1980 – 2005, Białystok 2005.
  • M. Kietliński, Niezależny ruch młodzieżowy na Białostocczyźnie w latach 1980 – 1989, Białystok 2005.
  • K. Sychowicz, NSZZ „Solidarność” Region Białystok w: NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. 5. Polska Środkowo-Wschodnia, pod red. Ł. Kamińskiego i G. Waligóry, Warszawa 2010.
  • Województwo białostockie w ocenie SB 1980-1985. Wybór źródeł, opr. A. Malczyk, J. Markiewicz, Białystok 2011.