Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Leonard Bogucki

ur. w 1951 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Andrzej Bogucki od lat 70-tych XX wieku był działaczem ogólnopolskich struktur opozycji demokratycznej. We wrześniu 1980 r. został członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Remontowo-Montażowych „Spomasz” w Poznaniu/Oddział w Bydgoszczy. Był założycielem i przewodniczącym Oddziałowej Komisji Zakładowej, prowadził zakładowe akcje strajkowe, uczestniczył w manifestacjach "solidarnościowych" w Bydgoszczy. W dniu wprowadzenia stanu wojennego brał udział w spacyfikowanej przez ZOMO manifestacji przed siedzibą Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ "Solidarność", podczas której został pobity. 
W marcu 1982 r. został posiadaczem broszurki, która trafiła do Polski, w okolice Bydgoszczy w ramach tzw. „akcji balonowej” zorganizowanej przez grupę Francuzów współpracujących z działającym w Paryżu Komitetem Koordynacyjnym „Solidarność”. Broszura zawierała instrukcje do prowadzenia walki opozycyjnej i była wykorzystywana przez struktury podziemne w Bydgoszczy.
Przez cały okres lat 80-tych zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych w Bydgoszczy i regionie oraz w Toruniu, Poznaniu i Łodzi. Był autorem tekstów do czasopism podziemnych oraz bydgoskim korespondentem ogólnopolskich czasopism takich jak „Wolne Związki” i „Serwis Informacyjny”, pisząc pod pseudonimem „Rozalia Bera”. Przywoził także zminiaturyzowane wydawnictwa z księgarni polskiej w Paryżu oraz czasopisma Instytutu Literackiego Kultury Paryskiej. W kwietniu 1989 r. należał do Solidarnościowo-Opozycyjnego Komitetu Wyborczego i współredagował gazetkę komitetu „Prawda-Wolność-Sprawiedliwość”.
W latach 1976-1989 był członkiem i działaczem konspiracyjnej struktury Sokolnictwa Polskiego, w ramach którego prowadził cykle wykładów o tematyce patriotycznej, mówiące o tzw. „zakazanej historii”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • K. Osiński „Zarys dziejów NSZZ Solidarność Regionu Bydgoskiego (1980-1990)”, Gdańsk 2010