Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kamiński Zenon
Zenon Kamiński
ur. w 1944 roku w m. Huchelhoven-Fliesteden
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 169/2018

Biogram

Jako uczeń zasadniczej szkoły zawodowej brał aktywny udział w walkach o Dom Katolicki w Zielonej Górze w dniu 30 maja 1960 r. Dom Katolicki służył księżom i wiernym z parafii św. Jadwigi do prowadzenia działalności duszpasterskiej i katechetycznej – odbywały się tam m.in. lekcje religii. Walki o Dom Katolicki były efektem protestów mieszkańców Zielonej Góry przeciwko decyzji władz miasta nakazującej Kościołowi opuszczenie pomieszczeń (sal katechetycznych) w budynku. Za udział w starciach z milicją już 30 maja 1960 r. został zatrzymany i umieszczony w areszcie, a następnie przekazany do Schroniska dla Nieletnich w Głogowie, gdzie przebywał do 30 czerwca 1960 r.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN