Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nowakowski Józef

Józef Nowakowski

ur. w 1940 roku w m. Opalenie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 547/2016
Biogram
Ksiądz Józef Nowakowski był proboszczem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny  w Toruniu, zaangażowanym w działalność opozycyjną.
Po wprowadzeniu stanu wojennego pełnił posługę kapelana podziemnej „Solidarności”. Odprawiał uroczyste nabożeństwa w intencji Ojczyzny i „Solidarności” w kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu. Przechowywał przy plebanii kościoła powielacz, wykorzystywany do drukowania nielegalnych ulotek przez studentów UMK w Toruniu. Zajmował się kolportażem wydawnictw niezależnych.
Od lutego 1982 r. kierował utworzonym przy parafii Rejonowym Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności, Zwolnionym z Pracy i ich Rodzinom. Udzielał na dużą skalę pomocy prawnej i materialnej prześladowanym działaczom toruńskiej opozycji poprzez wspieranie Diecezjalnego Ośrodka Charytatywno-Społecznego w Toruniu.
W 1984 r. objął patronat nad przedsięwzięciem utworzenia w Toruniu Duszpasterstwa Środowisk Twórczych. Organizował i prowadził piesze pielgrzymki na Jasną Górę, podczas których pojawiało się wiele akcentów wolnościowych i „solidarnościowych”. 
W związku z prowadzoną działalnością, w latach 1982-1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Toruniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • W. Polak „Czas ludzi niepokornych” Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” i inne ugrupowania niezależne w Toruniu i Regionie Toruńskim (13 XII 1981 – 4 VI 1989), Toruń 2003