Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bodnar Zbigniew

Zbigniew Jerzy Bodnar

ur. w 1954 roku w m. Krosno Odrzańskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 260/2015
Biogram
Pracował jako monter urządzeń radiowych w Zakładach Włókien Chemicznych Chemitex-Stilon w Gorzowie Wielkopolskim. W dniach 14-17 grudnia 1981 r. był jednym z organizatorów strajku okupacyjnego w zakładzie pracy. W okresie obowiązywania stanu wojennego utrzymywał kontakty z działaczami „Solidarności”, kolportował nielegalne wydawnictwa. Od października 1982 r. do listopada 1984 r. został objęty kontrolą operacyjną. Od marca 1986 r. do września 1989 r. był rozpracowywany w związku z działalnością w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Był autorem artykułów zamieszczanych w nielegalnych biuletynach, które kolportował. W latach 1988-1989 był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty oraz Rady Regionu NSZZ „Solidarność” w Gorzowie Wielkopolskim. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ "Solidarność" 1980-1989 t.3 Polska Pólnocna pod red. Łukasza Kamińskiego i Grzegorza Waligóry, Warszawa 2010
    • Dariusz A. Rymar, Zbigniew Bodnar, Radio "Solidarność" w Gorzowie Wielkopolskim w latach 1982-1989, Szczecin 2009
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN