Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bąk Paweł

Paweł Wojciech Bąk

ur. w 1956 roku w m. Radom
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 222/2023
Biogram
Pan Paweł Wojciech Bąk był w 1980 r. inspiratorem założenia Tymczasowej Komisji Zakładowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Kombinacie Remontowo-Budowlanym  Przemysłu Wapienniczego i Gipsowego w Wierzbicy. Po wyborach do Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" pełnił w niej funkcję sekretarza. W tym czasie zajmował się m.in. kolportażem nielegalnych wydawnictw na terenie zakładu pracy. Ponadto był jednym z inspiratorów strajków podjętych przez załogę zakładu, które miały miejsce w styczniu 1981 r. Po wprowadzeniu stanu wojennego został wezwany na rozmowę ostrzegawczą, podczas której odmówił podpisania oświadczenia o zaniechaniu wrogiej działalności. W związku z tym został zatrzymany. Pan Paweł Wojciech Bąk 17 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Podczas pobytu w ośrodku internowania brał udział w wielu akcjach protestacyjnych. 7 lipca 1982 r. wydano decyzję o jego zwolnieniu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej