Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Ryszard Marian Bąk

ur. w 1958 roku w m. Wrocław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 95/2021
Biogram
Pan Ryszard Bąk, jako pracownik Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego we Wrocławiu, był współzałożycielem Komisji Strajkowej ZNTK oraz Związków Zawodowych „Solidarność”. Od września 1980 r. pełnił funkcję vice-przewodniczącego Komisji Strajkowej, a od września 1980 r. do stycznia 1981 r., skarbnika Komitetu Założycielskiego.
Pan Ryszard Bąk w lipcu 1980 r. uczestniczył w strajku na terenie zakładu ZNTK. Od 26 do 31 sierpnia 1980 r. został członkiem Komitetu Strajkowego. W dniach od 13 do 15 grudnia 1981 r. Pan Ryszard Bąk był współorganizatorem strajku okupacyjnego. Jako uczestnik strajku został zatrzymany 15 grudnia 1981 r. i więziony w Areszcie Śledczym przy pl. Muzealnym we Wrocławiu. Dnia 17 grudnia 1981 r. została wydana decyzja o internowaniu Pana Ryszarda Bąka. 24 grudnia 1981 r. został przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Nysie, zwolniony na mocy decyzji z 26 lutego 1982 r. Pan Ryszard Bąk został ponownie internowany w dniach od 6 listopada do 1 grudnia 1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Zakładzie Karnym w Strzelinie.
W latach 1982-1983 Pan Ryszard Bąk uczestniczył w manifestacjach i walkach ulicznych. W latach 1982-1984 został członkiem Tajnej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZNTK we Wrocławiu. W latach 1982-1984 Pan Ryszard Bąk był wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin i przesłuchiwany oraz poddawany rewizjom. W latach 1982-1985 prowadził drukarnię na potrzeby KRS Dolny Śląsk oraz ZNTK. Pan Ryszard Bąk zajmował się też kolportażem nielegalnych wydawnictw (ulotki, książki, czasopisma) na terenie zakładu pracy. Był również współzałożycielem, drukarzem i redaktorem podziemnego pisma „Iskierka”. Drukował także wiele innych tytułów wrocławskich pism podziemnych np.: „Z Dnia na Dzień”, „Jutrzenka” czy „Solidarność Walcząca”. Pan Ryszard Bąk brał także udział w zbiórkach pieniężnych na cele związkowe oraz na pomoc dla osób represjonowanych i ich rodzin. W latach 1982-1989 r. Pan Ryszard Bąk, z własnej inicjatywy, założył grupę Solidarności Walczącej i został jej przewodniczącym. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:
Biogram w Encyklopedii Solidarności