Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chmielewski Tadeusz

Tadeusz Chmielewski

ur. w 1947 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 538/2015
Biogram
Tadeusz Chmielewski od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność” w Elbląskim Kombinacie Budowlanym, następnie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, przewodniczącym i członkiem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w Elblągu. 
Kierował pracami przy budowie Pomnika Ofiar Grudnia 1970 r. w Elblągu.  Pełnił funkcję przewodniczącego Regionalnej Komisji Koordynacyjnej Budownictwa w Elblągu. W  1981 r. był delegatem  Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność” na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego, 13.12.1981 r. został zatrzymany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. Przebywał również w Ośrodkach Odosobnienia w Iławie, Kielcach, Łupkowie, Rzeszowie. Zwolniony z internowania dnia 23.12.1982 r. W latach 1982-1986 r. posiadał zastrzeżenie wyjazdów zagranicę. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej