Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dymek Andrzej
Andrzej Michał Dymek
ur. w 1944 roku w m. Czarnków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 488/2019

Biogram

Był działaczem NSZZ ,,Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Projektowo-Technologicznym Przemysłu Taboru Kolejowego ,,Taskoprojekt” w Poznaniu. 15 października 1982 r. został zatrzymany i osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Toczyła się przeciwko niemu sprawa karna w Sądzie Wojsk Lotniczych w Poznaniu. Andrzej Dymek został oskarżony o gromadzenie, przechowywanie i przewożenie 373 egzemplarzy ,,Obserwatora Wielkopolskiego”. Został uniewinniony od zarzutu i 8 grudnia 1982 r. zwolniony z aresztu.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej