Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mieczysław Józef Barański

ur. w 1948 roku w m. Boguszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 130/2023
Biogram
W listopadzie 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej w Rusku, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej i Międzyzakładowej Komisji Rolnictwa. Publicznie negował rolę PZPR, krytykował działania rządu i inspirował akcje protestacyjne w gminie Jaraczewo. Od 13 grudnia 1981 r. do 22 marca 1982 r. był internowany w ośrodkach odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim i Głogowie. W okresie 19 grudnia 1981 r. – 6 lutego 1982 r. Prokuratura Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu prowadziła przeciwko niemu śledztwo w związku z podejrzeniem nakłaniania pracowników PPGR do podjęcia działań sabotażowych w przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego (postępowanie zostało umorzone). Po zwolnieniu z internowania utrzymywał kontakty z byłymi działaczami „Solidarności” z terenu Jarocina, uczestniczył w mszach św. w intencji Ojczyzny i pielgrzymkach ludzi pracy. W styczniu 1989 r. stanął na czele Tymczasowego Zarządu NSZZ „Solidarność” przy PPGR w Rusku i wszedł w skład Tymczasowej Rady Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Jarocinie. W latach 1981-1989 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej