Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Simon Andrzej

Andrzej Bernard Simon

ur. w 1953 roku w m. Chorzów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 564/2013
Biogram
Pracował w Kombinacie Metalurgicznym Huty Katowice. Po wprowadzeniu stanu wojennego  aktywnie działał w podziemnych strukturach „Solidarności”. Organizował zbiórki pieniężne na rzecz pomocy internowanym, uczestniczył w kolportażu nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez Tymczasową Komisję Koordynacyjną NSZZ „Solidarność” Huty Katowice na terenie Dąbrowy Górniczej oraz akcjach strajkowych na terenie zakładu. Za powyższe został internowany 28 sierpnia 1982 r. na podstawie decyzji komendanta wojewódzkiego MO w Katowicach i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Zabrzu-Zaborzu, gdzie przebywał do dnia 2 grudnia 1982 r. W latach 1984-1988 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN