Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Paweł Glanert

ur. w 1941 roku w m. Stara Kiszewa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 596/2016
Biogram
Paweł Glanert był pracownikiem Stoczni Gdańskiej, brał udział w strajku w 1970 r., uczestniczył  w demonstracji 16 grudnia 1970 r. pod bramą stoczni. 
W sierpniu 1980 roku uczestniczył w strajku, od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Współorganizował Agencję Fotograficzną przy Komitecie Zakładowym NSZZ „Solidarność” Stoczni Gdańskiej. Uczestniczył w akcjach protestacyjnych w okresie stanu wojennego, przede wszystkim jako dokumentalista zajść i zamieszek protestacyjnych na ulicach Gdańska. Kilkakrotnie zatrzymywany  i przesłuchiwany na terenie stoczni oraz na Komendzie Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Gdańsku. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków