Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dudojć Ignacy
Ignacy Józef Dudojć
ur. w 1950 roku w m. Kęsowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 512/2015

Biogram

Ignacy Dudojć od września 1980 r. był działaczem NSZZ „Solidarność” w Toruńskiej Przędzalni Czesankowej „Merinotex” w Toruniu, członkiem Komisji Zakładowej i Zarządu Regionu.
Po wprowadzeniu stanu wojennego wielokrotnie inicjował i brał udział w zbiórkach pieniężnych na rzecz osób internowanych i ich rodzin. Zajmował się  organizowaniem, redagowaniem, wydawaniem i kolportażem nielegalnych ulotek i pism na terenie zakładu pracy. W 1982 r. był jednym z redaktorów i drukarzy pisma „Pogłos”, pierwszego pisma „Solidarności” w „Merinoteksie”.
Za prowadzoną działalność został internowany w okresie od 7.07.1982 r.  do 8.12.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność w nielegalnych strukturach związkowych.
W 1983 r. został dwukrotnie zatrzymany w trakcie działań prewencyjnych Służby Bezpieczeństwa. W dniach 27 i 29 kwietnia 1983 r. dokonano przeszukań w jego miejscu zamieszkania.
W latach 1984-1987 był  członkiem Tajnej Komisji Zakładowej i  Regionalnej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność” w Toruniu, odpowiedzialnym za druk i kolportaż podziemnej prasy i wydawnictw.
W latach 1985-1987 uczestniczył w pracach budowy nielegalnej drukarni w podziemiach domu jednego z toruńskich opozycjonistów. Od momentu jej powstania w 1987 r. odpowiadał za jej funkcjonowanie i zaopatrzenie.
Przez cały okres prowadzonej działalności opozycyjnej był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN