Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Donata Zofia Muszyńska

ur. w 1948 roku w m. Tarchały Wielkie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2020
Biogram
Pani Donata Muszyńska w latach 1981-1989 była jednym z członków NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej. Zajmowała się kolportażem materiałów bezdebitowych, dostarczała informacje do czasopisma „Z Dnia na Dzień”, współtworzyła kolportaż pism drugiego obiegu. Ponadto pomagała materialnie osobom prześladowanym oraz współorganizowała spotkania m.in. Regionalnego Komitetu Strajkowego. Pełniła także funkcje łączniczki między wewnętrznymi strukturami „Solidarności” na Politechnice Wrocławskiej a Regionalnym Komitetem Strajkowym. 
W związku z prowadzona działalnością konspiracyjną w latach 1986-1988 Pani Donata Muszyńska była wielokrotnie przesłuchiwana i obserwowana, została również poddana rewizjom, objęto ją działalnością operacyjną MSW i kontrwywiadu wojskowego oraz otrzymała zakaz wyjazdu za granicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej