Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Donata Zofia Muszyńska

ur. w 1948 roku w m. Tarchały Wielkie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 481/2020
Biogram
Donata Muszyńska, w latach 1981-1989 była jedną z członkiń NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej. Zajmowała się dostarczaniem informacji do czasopisma „Z Dnia na Dzień” oraz współtworzyła kolportaż pism drugiego obiegu. Jednocześnie wspierała materialnie osoby prześladowane oraz współorganizowała spotkania m.in. Regionalnego Komitetu Strajkowego. Pełniła także funkcje łączniczki między wewnętrznymi strukturami „Solidarności” na Politechnice Wrocławskiej a Regionalnym Komitetem Strajkowym. W związku z prowadzona działalnością konspiracyjną w latach 1986-1988 była rozpracowywana przez organy bezpieczeństwa państwa i kontrwywiad wojskowy. Była przy tym wielokrotnie przesłuchiwana i poddawana obserwacji, a w jej mieszkaniu dokonywano rewizji. Otrzymała też zakaz wyjazdu za granicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej