Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Lau

ur. w 1949 roku w m. Płock
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 319/2019
Biogram
Zbigniew Lau był członkiem NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Gdańsku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność związkową zajmując się sporządzaniem i rozpowszechnianiem na terenie miasta Gdańska, w zakładzie pracy oraz w publicznych środkach komunikacji miejskiej, ulotek sygnowanych przez „Solidarność” takich jak: „Robotnik bezpartyjny", „Nie bijcie robotników", „Solidarność zwycięży", „Rodacy", „Solidarność", „Robotnicy". 
Dnia 9 lipca 1982 r., na mocy postanowienia Prokuratury Marynarki Wojennej w Gdyni  został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym KWMO w Gdańsku. Wyrokiem Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni z dnia 29 października 1982 r. został uznany winnym popełnienia przestępstwa z art. 46 ust. 1 w zw. z art. 48 ust. 3 dekretu z dnia 12.12.1981 r. o stanie wojennym  i skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Wyrok odbywał w Zakładzie Karnym w Potulicach.
Postanowieniem Sądu Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy z dnia 8 marca 1983 r. został warunkowo zwolniony z więzienia. W okresie od lipca do listopada 1982 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Gdańsku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej