Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kopczak Czesław

Czesław Kopczak

ur. w 1952 roku w m. Targowiska
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 566/2012
Biogram
Był organizatorem struktur i działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Regionu Podkarpacie. Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował strajk w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Polskich Zakładów Lotniczych, w kolejnych latach kolportował nielegalne wydawnictwa, organizował zbiórki pieniędzy i żywności dla represjonowanych. W ramach represji, za swoją działalność opozycyjną, został powołany do odbycia ćwiczeń Wojskowym Obozie Specjalnym w Czerwonym Borze, gdzie przebywał w okresie od 5 listopada 1982 do 3 lutego1983 r. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a służyło jedynie walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Jednocześnie działania te nie miały oparcia w obowiązującym wówczas porządku prawnym.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN