Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Turkowska Joanna

Joanna Małgorzata Turkowska

ur. w 1956 roku w m. Strzelin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2022
Biogram
Od 1979 r. była członkinią i rzecznikiem Studenckiego Komitetu Solidarności we Wrocławiu. Współpracowała również z Komitetem Samoobrony Społecznej KOR oraz kolportowała wydawnictwa antysocjalistyczne. Z powodu prowadzonej działalności 18 czerwca 1979 r. została zawieszona w prawach studenta Uniwersytetu Wrocławskiego. W czerwcu 1980 r., jako przedstawiciel wrocławskiego SKS, podpisała oświadczenie w sprawie działacza SKS w Warszawie, skreślonego z listy studentów Uniwersytetu Warszawskiego . W ostatnich dniach sierpnia 1980 r. inspirowała strajki we wrocławskich zakładach pracy. Jesienią 1980 r. zaangażowała się w działalność Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego we Wrocławiu. 
W związku z powyższą działalnością 17 grudnia 1981 r. została internowana. Przebywała w Ośrodkach Odosobnienia we Wrocławiu i w Gołdapi, z którego została zwolniona 24 lipca 1982 r. W połowie lat 80. współpracowała z Solidarnością Walcząca. Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną była zatrzymywana przez funkcjonariuszy, a w miejscu jej zamieszkania dokonywano przeszukań.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN