Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Ungier

ur. w 1960 roku w m. Skarżysko-Kamienna
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 369/2016
Biogram
Był działaczem zawieszonego związku „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego utrzymywał kontakty z działaczami opozycji z terenu województwa kieleckiego.  Prowadził zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę suwerenności i niepodległości tj. zajmował się kolportażem nielegalnych ulotek i wydawnictw na terenie Skarżyska-Kamiennej. Jako osoba podejrzana o kolportaż wydawnictw bezdebitowych, został w 1986 r. objęty kontrolą operacyjną przez Wydział V Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Skarżysku – Kamiennej w ramach sprawy operacyjnej o kryptonimie „Kurier”. W mieszkaniu Edwarda Ungiera miały miejsce rewizje w czasie, których funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa zarekwirowali nielegalne wydawnictwa m.in. „Nurt”, „Tygodnik Mazowsze”, „Wola”, „Hutnik”.  W dniu 29 czerwca 1986 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy Rejonowego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Skarżysku-Kamiennej, Dnia 1 lipca 1986 r. został tymczasowo aresztowany, a następnie Postanowieniem z 10 września 1986 r. zwolniony z aresztu. W dniu 1 października 1986 r. umorzono śledztwozostał umorzone. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej