Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Telega Józef

Józef Eugeniusz Telega

ur. w 1950 roku w m. Izdebki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019
Biogram
Pan Józef Telega przystąpił do NSZZ „Solidarność” w 1980 r. Był zdecydowanym przeciwnikiem PZPR oraz polityki prowadzonej przez rząd PRL. W miejscu pracy, tj. KWK „Lenin” w Mysłowicach, przedstawiał negatywną postawę wobec ówczesnych działaczy partyjnych oraz związkowych. 
W związku z Jego aktywną działalnością w NSZZ „Solidarność”, w okresie od 1985 r. do 1988 r. był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. 
W latach 1986-1988 r. przeprowadzono z Nim kilka rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych, w których przestrzeżono go przed podejmowaniem jakichkolwiek działań sprzecznych z polityką PRL. 
Pan Józef Telega w okresie od 1986 r. do 1988 r. należał także do tzw. „kręgu rodzinnego”, działającego w ramach „oazy” w parafii pw. Marii Magdaleny w Tychach, gdzie nawiązał szereg kontaktów z członkami zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. 
W związku z jego działalnością, w lipcu 1986 r. Służba Bezpieczeństwa zainspirowała dyrekcję KWK „Lenin” w Mysłowicach do podjęcia decyzji o przeniesieniu Pana Józefa Telegi ze Stacji Ratownictwa Górniczego na inne stanowisko pracy w celu zneutralizowania jego wpływu na załogę kopalni. Usiłował on także nakłonić pracowników kopalni do podjęcia akcji strajkowej, zaplanowanej na dzień 28 II 1985 r. przez podziemne struktury NSZZ „Solidarność” oraz do bojkotu obchodów Święta 1-go Maja i wyborów do sejmu PRL w październiku 1985 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej