Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Romański Jan

Jan Romański

ur. w 1950 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 426/2014
Biogram
Pan Jan Romański należał do NSZZ „Solidarność”. Był przewodniczącym Komisji Oddziałowej w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych w Katowicach. W lipcu 1981 r. Pan Jan Romański był delegatem na               I Wojewódzkim Zjeździe Delegatów NSZZ „Solidarność” Województwa Katowickiego. 
W dniach 13-14 XII 1981 r. uczestniczył w strajku w KWK „Staszic” w Katowicach. 
W latach 1983-1989 Pan Jan Romański udostępniał swoje mieszkanie w Sosnowcu na drukarnię oraz punkt kolportażowy prasy podziemnej, będąc również kolporterem tego typu wydawnictw. Rezultatem prowadzonej działalności były wielokrotne przesłuchiwania przez funkcjonariuszy MUSW w Sosnowcu, Katowicach i Piekarach Śląskich. Dokonano również przeszukania mieszkania Pana Jana Romańskiego. Ww. był również inicjatorem budowy figury św. Barbary i przekazania jej jako daru dla kościoła św. Brygidy w Gdańsku, czego dokonał w maju 1985 r. 
W 1984 r. i 1986 r. został skazany przez Kolegium ds. Wykroczeń na karę grzywny. 
W okresie od września 1988 r. do lipca 1989 r. Pan Jan Romański był przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Przedsiębiorstwie Robot Górniczych w Katowicach. 
Reasumując należy stwierdzić, iż Pan Jan Romański aktywnie uczestniczył w działalności podziemnych struktur zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”, w okresie od 13 XII 1981 r. do 4 VI 1989 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
 • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej