Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Aleksander Sobeczek

ur. w 1943 roku w m. Chmielów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 68/2018
Biogram
Pan Aleksander Sobeczek był w latach 1980-1981 r. członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w KWK „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie zasiadał m.in. w Prezydium Zakładowej Komisji Pracowniczej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego brał udział w strajku na terenie kopalni. Internowany na podstawie decyzji Komendanta Wojewódzkiego MO w Katowicach z dnia 24 XII 1981 r. i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Raciborzu. 
Tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Gliwicach z dnia 2 I 1982 r. pod zarzutami kontynuowania działalności w zdelegalizowanym NSZZ „Solidarność” w KWK „Borynia” w Jastrzębiu-Zdroju oraz zorganizowania komitetu strajkowego i kierowania strajkiem na terenie kopalni w dniach 14 i 15 XII 1981 r. 
Osadzony w Areszcie Śledczym KWMO w Katowicach. Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 23 I 1982 r. postępowanie karne wobec ww. umorzono (uzasadnienie sądu: „postępowanie karne przeciwko Aleksandrowi Sobeczkowi za czyn polegający na tym, że dnia 14 i 15 XII 1981 r. w Jastrzębiu-Zdroju brał udział w strajku KWK »Borynia«, tj. o czyn z art. 50 ust. 1 Dekretu z dnia 12 XII 1981 r. o stanie wojennym, na podstawie art. 11 pkt. 3 kpk, [sąd] umarza albowiem sprawa ta nie podlega orzecznictwu sądów karnych za wyżej wymienione wykroczenie”). 
Zwolniony z aresztu na podstawie zarządzenia Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego z dnia 23 I 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN