Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Garus Krzysztof

Krzysztof Garus

ur. w 1956 roku w m. Częstochowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 398/2021
Biogram
Pan Krzysztof Garus był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Hucie im. Bolesława Bieruta w Częstochowie. W latach 1980-1989 działał w  jawnych oraz podziemnych strukturach związkowych „Solidarności”. 
Po 13 XII 1981 r. zbierał składki, a także wypłacał świadczenia dla członków „Solidarności”, które wynikały ze statutu organizacji związkowej, tym samym przejął część działalności związkowej po internowanych działaczach NSZZ „Solidarność” z Wydziału Walcowni częstochowskiej huty. 
Poza tym zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw tj.: „CDN”, „Solidarność Huty Bolesława Bieruta” oraz „Wytrwamy”. 
W 1984 r. uczestniczył w tajnie organizowanych spotkaniach działaczy częstochowskiego podziemia. Ponadto niejednokrotnie brał udział w manifestacjach rocznicowych organizowanych w Częstochowie, Katowicach, Włoszczowej oraz na warszawskim Żoliborzu przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków