Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marianna Hanna Skierkowska

ur. w 1942 roku w m. Kacice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2021
Biogram
Była członkinią Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Zakładach Sprzętu Technicznego i Turystycznego Aviotex w Legionowie. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuowała działalność w podziemnych strukturach Związku. Z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną w 1982 r. została zwolniona z pracy. Miała problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Podjęła pracę w Warszawskiej Spółdzielni Spożywców „Społem” w Legionowie. W krótkim czasie zorganizowała tam sieć kolportażu prasy i wydawnictw bezdebitowych. Od połowy 1982 r. współpracowała z Radiem „Solidarność”. Pomagała w testowaniu zasięgu nadajników, wyszukiwała mieszkania do emisji, ale także emitowała audycje ze swojego domu. Należała do Duszpasterstwa Ludzi Pracy w parafii św. Jana Kantego w Legionowie. Współorganizowała comiesięczne Msze za Ojczyznę w tym kościele, a w połowie lat 80. bibliotekę parafialną. Dzięki jej pomocy, w latach 1984-89, w mieszkaniu jej ciotki w Warszawie przy ul. Ratuszowej działała skrzynka kontaktowa Radia „S”. Działalność opozycyjną prowadziła w latach 1981-89. Z powodu zaangażowania w działalność opozycyjną, w latach 1988-89 była kontrolowana operacyjnie w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania o kryptonimie „Działacze”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
  • publikacji:
    • Tomasz Elbanowski, Oni robili Solidarność, Legionowo 2011