Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pruszczyńska Agata

Agata Monika Pruszczyńska

ur. w 1962 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 463/2018
Biogram
W latach 1982-1989 była aktywną działaczką „Grupy Waldeczków” w ramach podziemnych struktur Grup Oporu „Solidarni” w Warszawie. Była kolporterem i drukarzem drugoobiegowych wydawnictw i ulotek. Kolportowała m.in. „Przegląd Wiadomości Agencyjnych” oraz „Tygodnik Solidarność”. Brała udział w manifestacjach antykomunistycznych na terenie Warszawy. Uczestniczyła w akcjach wieszania transparentów oraz stawiania urządzeń nagłaśniających, tzw. „gadał”, z których emitowano audycje podziemnego Radia „Solidarność”. W jej mieszkaniu mieścił się punkt kontaktowy działaczy GO „S”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków