Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pozorski Jerzy

Jerzy Wojciech Pozorski

ur. w 1947 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 547/2016
Biogram
Jerzy Pozorski był pracownikiem Kolei Państwowych węzła Gdańsk - Bydgoszcz i od 1980 r. członkiem NSZZ „Solidarność”. W październiku 1980 r. wraz z grupą pracowników podjął się strajku głodowego, chcąc wywrzeć presję na ówczesnych władzach w sprawie porozumień Komisji Rządowej z Międzyokręgową Komisją Porozumiewawczą NSZZ „Solidarność”.
W 1982 r. był jednym z założycieli Tajnego Kolejowego Komitetu Koordynacyjnego Obszaru Północnego NSZZ „Solidarność”. Zajmował się opracowaniem i kolportażem Biuletynu Informacyjnego „Solidarność” Kolejowa Obszaru Północnego oraz organizacją struktur Komitetu w Bydgoszczy.
W związku z prowadzoną działalnością dnia 9 lutego 1983 r. został zatrzymany i tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku. Osadzony w Areszcie Komendy Wojewódzkiej MO w Gdańsku,  następnie w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W dniu 12 lipca 1983 r. na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gdańsku został zwolniony z aresztu. Po wyjściu na wolność był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN