Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Henryk Kryza

ur. w 1955 roku w m. Trzebnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
W latach 1988-1989 był aktywnym członkiem nielegalnych struktur Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. 18 maja 1988 r. podjął próbę wywołania protestu grupy górników z jego oddziału w Kopalni Węgla Kamiennego „Moszczenica”, podczas którego pracownicy mieli wyrazić niezadowolenie z wysokości zarobków, nieadekwatnych do wykonywanej pracy. Mimo, że do zwołania zebrania nie doszło wezwano go na rozmowę ostrzegawczą. Jednocześnie w  wyniku tego wystąpienia znalazł się w zaingerowaniu Służby Bezpieczeństwa, która chciała ograniczyć jego wpływ na załogę kopalni. Ponadto zajmował się organizacją wieców na ternie kopalni, oraz brał udział w kolportowaniu nielegalnych wydawnictw.
W sierpniu 1988 r. wziął udział w strajku w KWK „Moszczenica”, za co dyscyplinarnie zwolniono go z pracy. W grudniu 1988 r. został wiceprzewodniczącym Tymczasowe Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN