Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Witold Morgownik

ur. w 1967 roku w m. Augustów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2022
Biogram
Witold Morgownik od marca 1988 r. był jednym z inicjatorów odtworzenia nielegalnego wówczas Niezależnego Zrzeszenia Studentów na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. 6 października 1988 r. wszedł w skład jawnego Komitetu Założycielskiego NZS na FUW. Był współorganizatorem i uczestnikiem nielegalnych demonstracji w Białymstoku 11 listopada 1988 r., 19 stycznia 1989 r., 17 lutego 1989 r. i 20 kwietnia 1989 r. Od września 1988 do czerwca 1989 r. przewoził z Warszawy prasę i nielegalne wydawnictwa, które rozpowszechniał na Wydziale Prawa FUW w Białymstoku i w Domach Studenta. Brał także udział w akcjach ulotkowych i plakatowych. 19 kwietnia 1989 r. Walne Zebranie członków NZS Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku wybrało Witolda Morgownika członkiem Komisji Rewizyjnej.  Uczestniczył w strajku okupacyjnym na Wydziale Prawa Filii UW w Białymstoku w proteście przeciw odmowie rejestracji NZS (26-31 maja 1989 r.). 

Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Wybraliśmy wolność.NSZ Białystok 1980-1990, pod red. A. Malczyk, J. Żabiuk, Białystok 2014
    • Marek Kietliński, Niezalezny ruch młodzieżowy na Białostocczyźnie w latach 1980-1989, Bialystok 2005
    • Marek Kietliński, Krzysztof Sychowicz, W drodze do demokracji. Białostocczyzna w latach 1988-1990, Białystok 2009