Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Pałubicki Władysław

Władysław Bernard Pałubicki

ur. w 1952 roku w m. Smętowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 350/2020
Biogram
Władysław Pałubicki od listopada 1980 r. był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego NSZZ” Solidarność” na węźle PKP  w Jeleniej Górze, dnia 20 grudnia został wybrany Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”. Był uczestnikiem strajku okupacyjnego w klubie „Gencjana”  w Jeleniej Górze. Jako przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” podjął decyzję  o przystąpieniu do strajku przez węzeł PKP w Jeleniej Górze. We wrześniu 1981 r. kolportował nielegalne wydawnictwa p.t. „Katyń”.  
Po wprowadzeniu stanu wojennego  został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia przy ZK w Kamiennej Górze. Z internowania został zwolniony dnia 11 stycznia 1982 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej