Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Chylewski Janusz

Janusz Stanisław Chylewski

ur. w 1959 roku w m. Tuchola
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 320/2019
Biogram
Janusz Chylewski został zatrzymany w dniu 31 sierpnia 1982 r. podczas protestów społecznych w Gdańsku spowodowanych obchodami drugiej rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Manifestujący domagali się przywrócenia działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, uwolnienia internowanych, aresztowanych i skazanych oraz zawarcia porozumienia narodowego. Na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z dnia 1 września 1982 r. został tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. W sporządzonym akcie oskarżenia zarzucono mu udział w zbiegowisku publicznym i rzucanie niebezpiecznymi przedmiotami w funkcjonariuszy MO. Uniewinniony wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku z dnia 6 października 1982 r. Dzień później zwolniony z Aresztu Śledczego w Gdańsku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN