Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Jan Krzysztof Kamiński

ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 535/2022
Biogram
Jan Krzysztof Kamiński w latach 1982-1983 oraz 1986-1988 zajmował się drukiem i kolportażem podziemnych wydawnictw. Od 1985 r. należał do Bractwa Oblatów św. Brygidy, brał udział w mszach za Ojczyznę, uczęszczał na kursy samokształceniowe, wchodził w skład diecezjalnej grupy mężczyzn powołanej przez Bractwo dla zabezpieczenia pielgrzymki Jana Pawła II w 1987 r. W latach 1986-1988 wykonywał blachy drukarskie dla podziemnej drukarni znajdującej się we wsi Warzeńska Huta. W latach 1988-1989 pośredniczył w drukowaniu gazetki „Północna”, wydawanej przez KZ NSZZ „Solidarność” Stoczni Północnej w Gdańsku.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków