Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Mieczysław Sylwester Stadnik
ur. w 1959 roku w m. Oława
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 3/2017

Biogram

Pan Mieczysław Stadnik działalność opozycyjną rozpoczął pod koniec lat siedemdziesiątych. Podczas stanu wojennego kolportował ulotki i znaczki okolicznościowe NSZZ „Solidarność”. 
Uczestniczył w antykomunistycznych demonstracjach i akcjach plakatowych. 
Od 29 października do 6 grudnia 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. Po wyjściu na wolność kontynuował działalność opozycyjną. Był wielokrotnie zatrzymywany oraz przesłuchiwany przez funkcjonariuszy SB, a następnie zmuszony do wyjazdu za granicę.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej