Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Andrzej Skrobun

ur. w 1963 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 568/2018
Biogram
Andrzej Skrobun będąc pracownikiem Zakładów Przemysłu Drzewnego w Elblągu w dniu 31 sierpnia 1982 r. brał udział w manifestacji podczas, której został zatrzymany przez Milicję, a następnie przez kilka godzin przesłuchiwany. W następstwie tych wydarzeń został skierowany na ćwiczenia rezerwy do obozu wojskowego w Węgorzewie gdzie przebywał od 5 listopada 1982 r. do 10 stycznia 1983 r. Trzeba podkreślić, iż na terenie obozu panowały dramatyczne warunki mieszkalne rezerwistów w środku zimy rozkazano spać żołnierzom pod namiotami. Rzekome szkolenie wojskowe nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością państwa, podnoszeniem umiejętności żołnierskich, a służyło walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec wcielonych na ćwiczenia wojskowe.
Biogram opracowano na podstawie:
  • innych materiałów
  • publikacji:
    • Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r., pod red. Grzegorza Majchrzaka.