Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kujawa Zdzisław
Zdzisław Kujawa
ur. w 1951 roku w m. Koszalin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 64/2016

Biogram

Zdzisław Kujawa pracował w Zakładach Przemysłu Elektronicznego „Kazel” w Koszalinie. Jako aktywny przeciwnik ustroju PRL, w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia rezerwy do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i przydzielony do kompanii inżynieryjno-drogowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 2 lutego 1983 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN