Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Babiński Paweł

Paweł Jerzy Babiński

ur. w 1964 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014
Biogram
Paweł Babiński prowadził działalność antykomunistyczną w latach 1986-1989.
W 1986 r. działając w strukturach „Solidarności Walczącej” zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych. Uczestnik manifestacji opozycyjnych, ukarany karą grzywny przez Kolegium Rejonowe przy Prezydencie m. Gdyni za udział w demonstracji przed kościołem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gdyni w dniu 20.12.1987 r.
Zatrzymany przez MO w dniu 14.08.1988 r. podczas manifestacji i osadzony od 17.08.1988 r. w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Z aresztowania został zwolniony dnia 20.09.1988 r.
Poddawany różnym formom represji – przeszukanie mieszkania oraz konfiskata materiałów opozycyjnych, zastrzeżenie wyjazdów za granicę, zatrzymania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN