Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lewandowska  Ewa
Ewa Maria Lewandowska
ur. w 1948 roku w m. Piotrków Trybunalski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 202/2019

Biogram

Ewa Maria Lewandowska od października 1980 r. była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” w Zakładach Przemysłu Meblarskiego im. Gwardii Ludowej w Radomsku, gdzie w 1981 r. wzięła czynny udział w strajku załogi. Jako plastyk wykonywała napisy i szyldy promujące idee podziemnej „Solidarności”, w latach 1982–1989 przygotowywała ulotki o treściach antykomunistycznych, które wspólnie z mężem kolportowała na terenie Radomska. Z powodu prowadzonej działalności była zwalniana z pracy (w 1982 r. i w 1985 r.), w kwietniu 1983 r. w jej mieszkaniu przeprowadzono rewizję. Uczestniczyła w mszach św. w intencji Ojczyzny odprawianych w kościołach Radomska i Warszawy.

Biogram opracowano na podstawie:

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN