Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Harendarska Eleonora

Eleonora Krystyna Harendarska

ur. w 1941 roku w m. Bydgoszcz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 57/2017
Biogram
Eleonora Harendarska była kierownikiem artystycznym w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażowała się w działalność w podziemnych strukturach zdelegalizowanego NSZZ „Solidarność”. 
Brała udział w pracach Prymasowskiego Komitetu Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom, powołanego w sierpniu 1982 r. przy kościele św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy.
Udzielała pomocy w znalezieniu nowego miejsca zatrudnienia opozycjonistom zwolnionym z pracy, udostępniała swoje mieszkanie i pomieszczenia Filharmonii Pomorskiej w celach konspiracyjnych oraz przechowywała wydawnictwa niezależne. Ponadto utrzymywała kontakty z innymi ośrodkami opozycyjnymi w kraju przewożąc i kolportując nielegalną literaturę i prasę podziemną, a także organizując szkolenia dla działaczy opozycji.
W latach 1982-1989 była redaktorką podziemnego pisma „Informator Bydgoski”. 
W dniu 16 lipca 1984 r. po dokonaniu przeszukania w miejscu zamieszkania została zatrzymana i tymczasowo aresztowana przez Prokuraturę Wojewódzką w Bydgoszczy, a następnie osadzona w Areszcie Śledczym, w którym przebywała do dnia 26 lipca 1984 r. 
W dniu 2 sierpnia 1984 r. prowadzone w sprawie Eleonory Harendarskiej śledztwo zostało umorzone na podstawie ustawy o amnestii. 
   
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • K. Osiński, Zarys dziejów NSZZ „Solidarność” Regionu Bydgoskiego 1980-1990, Gdańsk 2010.