Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wyrobiec Ryszard

Ryszard Wyrobiec

ur. w 1948 roku w m. Chrzanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019
Biogram
Pracownik Fabryki Maszyn Budowlanych i Lokomotyw „Bumar - Fablok” w Chrzanowie. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powstanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komisji Zakładowej związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich. Zwolniony w dniu 4 stycznia 1982 r.
Po uwolnieniu czynny w podziemnych strukturach „Solidarności”, kierując ich działalnością w „Fabloku”. Zaangażowany w organizację pomocy dla osób represjonowanych.
W 1989 r. inicjator odtworzenia jawnych struktur zakładowej „Solidarności”.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN