Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Wyrobiec Ryszard
Ryszard Wyrobiec
ur. w 1948 roku w m. Chrzanów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 34/2019

Biogram

Pracownik Fabryki Maszyn Budowlanych i Lokomotyw „Bumar - Fablok” w Chrzanowie. Jesienią 1980 r. zaangażowany w powstanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący Komisji Zakładowej związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Strzelcach Opolskich. Zwolniony w dniu 4 stycznia 1982 r.
Po uwolnieniu czynny w podziemnych strukturach „Solidarności”, kierując ich działalnością w „Fabloku”. Zaangażowany w organizację pomocy dla osób represjonowanych.
W 1989 r. inicjator odtworzenia jawnych struktur zakładowej „Solidarności”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN