Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Naklicki Henryk
Henryk Tadeusz Naklicki
ur. w 1948 roku w m. Zdbowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 299/2014

Biogram

Henryk Naklicki pracował jako spawacz w Stoczni Gdańskiej. Uczestniczył w strajku w grudniu 1970 r. Udzielał się w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża kolportując podziemną prasę i ulotki. Inwigilowany przez Służby Bezpieczeństwa od 30 kwietnia 1980 r. do 15 listopada 1980 r. Brał udział w strajku w sierpniu 1980 r., a we wrześniu został członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej. Zajmował się zbieraniem pieniędzy dla rodzin internowanych i aresztowanych. Za swoją działalność opozycyjną w dniu 5 listopada 1982 r. został powołany na ćwiczenia wojskowe do Jednostki Wojskowej nr 1636 w Chełmie i przydzielony do kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, służyło jedynie w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Z internowania został zwolniony 3 lutego 1983 r. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

oświadczeń świadków

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN