Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Urban Henryk
Henryk Kazimierz Urban
ur. w 1951 roku w m. Koszalin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 209/2017

Biogram

Pan Henryk Urban był aktywnym działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej. Od września 1980 r. był współorganizatorem struktur NSZZ „Solidarność” w FSM, a od września 1981 r. był sekretarzem Rady Pracowniczej FSM. 
W dniu 13 XII 1981 r. został internowany. Przebywał w Jastrzębiu-Szerokiej. Został zwolniony 23 III 1982 r. 
W latach 80-tych był kolporterem i autorem tekstów w podziemnej prasie zakładowej i regionalnej. W 1984 r. był współinicjatorem powstania Duszpasterstwa Ludzi Pracy w Bielsku-Białej. 
Wielokrotnie zatrzymywany i przesłuchiwany przez Służbę Bezpieczeństwa. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej