Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Sychowski Wojciech

Wojciech Brunon Sychowski

ur. w 1952 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 302/2018
Biogram
Pracownik Gdańskiej Stoczni Remontowej. Uczestnik strajku w sierpniu 1980 r., przewodniczący Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność”, od grudnia 1980 r. członek Komisji Zakładowej,  a następnie jej przewodniczący, odpowiedzialny za wydawanie zakładowego pisma „Solidarności” - „Informator”. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego współorganizował strajk w stoczni. Za działalność związkową i współorganizowanie strajku został 16 grudnia 1981 r. aresztowany, a następnie skazany na karę 7 lat więzienia. Karę odbywał w ZK w Koronowie, następnie w Potulicach. Zwolniony na mocy aktu łaski Rady Państwa 30 kwietnia 1983 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej